Schrijfactie Amnesty International

tijdens Koffiebabbel woensdag 13 december

Wereldwijd worden mensen nog steeds onterecht gevangengezet of bedreigd, omdat ze opkomen voor hun rechten en die van anderen. Met de schrijfmarathon willen we onze stem laten horen tegen dit onrecht.
Elk jaar in december rond de Internationale Dag voor de Mensenrechten schrijven mensen overal ter wereld brieven voor mensen die hulp nodig hebben. Brieven voor tien personen die geen geweld gebruikt hebben. We schrijven aan regeringsleiders en machthebbers om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaartjes aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom van brieven en kaartjes uit de hele wereld zorgen we samen voor verandering.
Op woensdag 13 december kun je in de Hazegras tijdens de Koffiebabbel (14:30 – 16:30u.) brieven en/of kaartjes schrijven. Doe ook mee, jouw brief kan levens veranderen!

Kringviering

korte viering rond een Bijbelgedeelte met korte overdenking, gebed en een lied en de gelegenheid om te reageren.

De eerste viering (8 januari 2023) werd voorbereid door Andries Boekhout. Het is de bedoeling dat ook anderen, die dat willen doen, een volgende kringviering kunnen voorbereiden en leiden.

Een belangrijk thema voor de kringviering is:
Hoe samen kerk zijn in Oostende in de jaren 20 van de 21ste eeuw.

Kunst in de kerk

vanaf half augustus tot half oktober (2022) zijn een aantal werken van
Fred Delameilleure opgesteld in de Hazegraskerk.
U kunt deze komen zien op de maandagnamiddag (14 – 17 uur) en op de woensdagnamiddag tijdens de Koffiebabbel (14:30 – 16:30 uur).

“Ontwarring van de verstrengeling”

Thema van het opgestelde werk

U bent van harte welkom!

Samenkomst met beperkingen

Beste mensen,

de eerste en de derde zondag van de maand komen we samen in de Hazegraskerk!
Het liefst schrijf ik nu: Welkom allemaal, de deuren staan wagenwijd open! Maar …

in verband met de pandemie gelden er een aantal regels:

  • Meld van tevoren of je gaat komen! Ook als je een regelmatige bezoeker bent.
    De plaatsen zijn namelijk beperkt. Doe het snel!
  • Zorg dat je uiterlijk 10:55u. aanwezig bent! Vanaf dan kunnen de dan nog vrije zitplaatsen worden ingenomen door eventuele spontane bezoekers

En verder:

  • Voorkom als het kan toiletbezoek
  • Draag tijdens de gehele samenkomst een mondmasker
  • Er zal niet gezongen worden tijdens de dienst – eventueel wel door één of meerdere cantors

We gaan er samen een mooie viering van maken.

Na de dienst is er helaas in de kerk geen gelegenheid voor ontmoeting en een tas koffie/thee.
Op het plein voor de kerk kun je met max. 4 personen op 1,5 meter afstand een babbeltje slaan. Doen!

“Durf tegendraads te zijn”

Wilfried Meulemeester in KERK & Leven over de Hazegraskerk:
“Van welke Kerk droomt u?
Van een open en gastvrije Kerk die niemand uitsluit. De #Hazegraskerk wil een dynamische plaats zijn van ontmoeting waar christenen in dialoog gaan met mensen van andere religies en waar iedereen die zich sociaal inzet elkaar vindt. Mensen met of zonder migratieachtergrond, iedereen is welkom. Enkel een Kerk die niet voorbijgaat aan de maatschappelijke problemen en durft te zeggen waar het op aankomt en dus soms eens tegendraads durft te zijn, brengt het evangelie in de praktijk.”