Leeraanbod 2022-2023

De rijkdom van het christelijk geloof ontdekken?

Dat kan in Oostende!

Op weg met Mozes – oecumenische Bijbelgroep
Elke derde woensdagavond van de maand,
vanaf 21 september om 19 u. in de Hazegraskerk


Deutsch mit der Lutherbibel
(hernieuwde) kennismaking met de Duitse taal en de Lutherbijbel – online of … – moment in overleg


Kennismaking christelijk geloof met het Marcus-evangelie
online of … – moment in overleg


Interesse?
Meld je aan via voorganger@protestantsekerkoostende.be
Daar kun je ook met eventuele vragen terecht

Duits leren met Martin Luther

Deutsch lernen anhand der Lutherbibel

HERSTART – vrijdag 14 oktober 9:30u. online

Altijd al Duits willen leren?

Maak van de gelegenheid gebruik om de taal en cultuur beter te leren kennen met de laatste druk van de Luther Bijbel.

  • Wanneer: momenten na overleg
  • Kosten: afhankelijk van frequentie en niveau
  • Studiemateriaal: Lutherbibel 2017 – 25 € + studieboek afhankelijk van niveau
  • Plaats: Hazegraskapel, Oostende – zie contactgegevens / of online
  • Niveaus: A1 tem B2 (ERK)
  • Docent: Andries Boekhout – gediplomeerd docent Duits

Interesse? Meld je aan per mail bij: voorganger@protestantsekerkoostende.be

Duits – de meest gesproken moedertaal in Europa en derde officiële taal van België !