Vasten !?

Hieronder kun je een gesprek beluisteren met ds. Jannica de Prenter (VPKB Brugge) en ds. Robbert Veen (VPKB Knokke-Heist). Andries Boekhout leidt het gesprek rond de vraag:

Kan vasten onderdeel zijn van een protestantse spiritualiteit?

Woensdag 17 februari is het As-woensdag het begin van de 40-dagentijd. Traditioneel een vastenperiode voor Pasen. In de protestantse traditie heeft vasten geen of een zeer geringe plaats. De laatste tijd neemt de aandacht voor vasten binnen de protestantse en evangelische kerken echter toe. Vandaar de hiervoor genoemde vraag.

In het gesprek passeert het volgende de revue:

 • Wat is vasten?
 • Wat is protestantse spiritualiteit?
 • Bidden en vasten
 • Bidden vasten én … Bijbellezen
 • Individueel en collectief vasten
 • Soberheid als christelijke levenshouding
 • Verhouding lichaam – ziel
 • Overwaardering van het lichaam
 • Onderwaardering van het lichaam
 • Eigenwillige godsdienst
 • Woestijnvaders
 • Dichter bij Christus
 • Vasten en ‘je brood delen’ (diaconie)
 • Vasten van de ziel

Luister hier en reageer gerust
Tussendoor klinkt muziek van Antonín Dvořák – een deel van het intro van Piano Trio No. 1

Gesprek over vasten – februari 2021

WereldGebedsDag 2021

vrijdag 5 maart vanaf 19:00 uur

De jaarlijkse WERELDwijde Gebedsdag gaat ook dit jaar door in Oostende en is samengesteld door christenen van verschillende geloofsgemeenschappen in onze stad, te weten de:

 • Anglicaanse kerk
 • Evangelische kerk
 • Pinkstergemeente
 • Katholieke kerk
 • Multiculturele katholieke gemeenschap
 • Orthodoxe kerk
 • Protestantse kerk

Dit jaar echter ONLINE

Hier vind je vrijdag 5 maart vanaf 19:00 uur de link naar de ONLINE-viering

Andere online-vieringen voor WereldGebedsDag in België:

 • Viering in Gent: klik hier

Online-viering rond verzoeknummers

een online-viering op zondag 31 januari om 14:00 u.

Een viering waarbij het gedeelte uit het Marcus-evangelie centraal staat, waar we kunnen lezen over Jezus:

‘Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.’

(Marcus 1, 22)

In deze dienst krijgt ieder die dat wil de gelegenheid om een lied, muziekeen gedicht of een korte tekst te laten horen die haar/zijn leven richting heeft gegeven of nog geeft

Je mag daarbij dan uitleggen hoe dat is voor jou. Op die manier delen we een stukje van ons persoonlijk geloof.


DJ Christof zal de opgegeven muziek laten horen en ieder krijgt de gelegenheid z’n eigen keuze toe te lichten of het door jou gekozen gedicht of de korte tekst voor te dragen.

Het is een gezamenlijke viering van katholieken en protestanten in Oostende, en iedereen is welkom om deel te nemen.

Zo kunnen we er samen iets moois van maken.

Wat we er van gemaakt hebben, kun je hier horen:

Audio online-viering van 31 januari 2021

Andries Boekhout
Voorganger Protestantse Kerk Oostende