Reformatie 1517 – 2017

Johannes Calvijn (Jean Cauvin) (1509 – 1564)

Deze Franse kerkhervormer studeerde rechten in Parijs, Orléans en Bourges. Iets wat hem later bij de (re-)organisatie van de kerk goed van pas kwam. Hij werkte als predikant en pastor in Genève (Zwitserland). Naast Luther, Zwingli en Knox is hij één van de Europese reformators en van grote betekenis voor het protestantisme. Het Calvinisme dankt zijn naam aan hem. De invloed van het calvinisme heeft zich vooral doen gelden in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en België, Duitsland, Hongarije, Engeland, Schotland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika; vroeger ook in Polen en Oostenrijk. Calvijn leverde ons Bijbelcommentaren, kerkordes en catechismussen, die nog steeds van betekenis zijn. In zijn theologie gaat het om de eer van God en het heil van de mens. Calvijn had een oecumenische instelling: voor hem was de gemeenschap in Christus het wezenlijke van het kerk-zijn.

Zie ook protestantsekerk.nl/verdieping/wie-was-johannes-calvijn/

Maarten Luther (1483 – 1546)

Een presentatie over de Duitse kerkhervormer van Johan Delameillieure zoals die in ’t Keerske (VPKB Brugge) tijdens de Open Kerken tentoonstelling van 2017 te zien was.

Neem een kijkje in Luthers virtuele werkkamer, klik hier.