Kringviering

korte viering rond een Bijbelgedeelte met korte overdenking, gebed en een lied en de gelegenheid om te reageren.

De eerste viering (8 januari 2023) werd voorbereid door Andries Boekhout. Het is de bedoeling dat ook anderen, die dat willen doen, een volgende kringviering kunnen voorbereiden en leiden.

Een belangrijk thema voor de kringviering is:
Hoe samen kerk zijn in Oostende in de jaren 20 van de 21ste eeuw.