Welkom!


Eerstvolgende erediensten:

Zondag 8 oktober 2023 – 11 uur – Kringviering – we lezen en bespreken de brief van Judas
september
vervolg online cursus
Duits met de Lutherbijbel
Meedoen? Het kan
Stuur een mailtje


Overdenking 1 oktober 2023

Overdenking bij Psalm 25 en Filippenzen 2
voorafgegaan door Lied 837 Iedereen zoekt U – gezongen door Britta Maria
en afgesloten met muziek

Overdenking 17 september 2023

Overdenking bij Matteüs 18, 21-35 gevolgd door Amazing Grace – 구씨 하모니카 Mr.Goo Monica

Overdenking 3 september 2023

Overdenking bij Psalm 105 en de brief aan de Romeinen 12, 1-8
Lied laten horen na lezing uit de brief aan de Romeinen – hoofdstuk 12

Overdenking 20 augustus 2023

Overdenking bij Marcus 5, 1-20 – afgesloten met muziek

Overdenking 6 augustus 2023

Overdenking bij Matteüs 14, 13-21
voorafgegaan door en afgesloten met lied 1007 Brood zal ik geven

Overdenking 16 juli 2023

Overdenking bij Matteüs 13, 1-9 en 18-23
voorafgegaan door muziek: Een zaaier ging uit om te zaaien (Lied 764 – Amerpoort)

Overdenking 2 juli 2023

Overdenking bij Matteüs 10, 34-42 – gevolgd door muziek: Jesus bleibet meine Freude

Overdenking zondag 18 juni 2023

Overdenking bij Mattëus 9, 35 – 10, 15 voorafgegaan door het
lied Hoog Catharijne van Elly & Rikkert en afgesloten met muziek

Overdenking zondag 4 juni 2023 – Trinitatis

Overdenking rond het van oorsprong Finse lied Kosketa minua, HenkiHeer, raak mij aan met uw Adem – Bijbelgedeelten uit Genesis 2 en Joël 3

Overdenking Pinksteren 2023

Overdenking bij Psalm 104 en Handelingen 2 – gehouden in Roeselare

Overdenking zondag 21 mei 2023 – zevende zondag van Pasen

Overdenking bij Psalm 126 en Johannes 13,31 – 14,3 – afgesloten met muziek

Overdenking zondag 7 mei 2023 – vijfde zondag van Pasen en Israëlzondag

Overdenking bij Deuteronomium 6 en 1 Petrus 2 – afgesloten met muziek

Overdenking tweede zondag van Pasen 2023

Overdenking bij Johannes 20, 19-23 – afgesloten met muziek

Beluister hier de Paasoverdenking

Paasoverdenking tijdens oecumenische Paasviering – bij Johannes 20 1-18

Overdenking Palmzondag 2 april 2023

Overdenking bij Matteüs 21
Voorafgegaan door het koor uit de cantate 182 van J.S. Bach – in haar geheel te beluisteren via YouTube

Link naar Hosanna van Hillsong

Overdenking 19 maart 2023

Muziek: Oekraïens orthodox lied: Lieve, zoete lente
Overdenking bij Psalm 23 en Johannes 9

Overdenking 12 maart 2023 – ’t Keerske, Brugge

Overdenking bij Jeremia 29 en Johannes 4 – thema: Vrede

Voor meer online vieringen en opgenomen overdenkingen klik hierKlik hier als u fragmenten uit de Matthäus-Passion wilt beluisteren
met uitleg van Henk Jan van der Meulen