Kringviering

korte viering rond een Bijbelgedeelte met korte overdenking, gebed en een lied en de gelegenheid om te reageren.

De eerste viering (8 januari 2023) wordt voorbereid door Andries Boekhout. Het is de bedoeling dat ook anderen, die dat willen doen, een volgende kringviering kunnen voorbereiden en leiden.

Een belangrijk thema voor de kringviering is:
Hoe samen kerk zijn in Oostende in de jaren 20 van de 21ste eeuw.

Kerstviering Hazegraskerk 2022

Als je naar deze Kerstviering komt,  
wil je dan graag een Kerstkaartje mee brengen?
Een mooi eenvoudig kaartje met erop jouw eigen Vredeswens.
Geef het af als je binnenkomt in de kerk
en dan zie je wel wat wij ermee gebeurt.   

Leeraanbod 2022-2023

De rijkdom van het christelijk geloof ontdekken?

Dat kan in Oostende!

Op weg met Mozes – oecumenische Bijbelgroep
Elke derde woensdagavond van de maand,
vanaf 21 september om 19 u. in de Hazegraskerk


Deutsch mit der Lutherbibel
(hernieuwde) kennismaking met de Duitse taal en de Lutherbijbel – online of … – moment in overleg


Kennismaking christelijk geloof met het Marcus-evangelie
online of … – moment in overleg


Interesse?
Meld je aan via voorganger@protestantsekerkoostende.be
Daar kun je ook met eventuele vragen terecht