Geuzenlezing

Donderdagavond 11 mei komt Pieter Serrien naar Oostende voor een lezing over zijn boek In opstand! over de vergeten geschiedenis van de geuzenopstand in de Lage Landen (1565-1578).

De Geuzetorre en de Protestantse kerk organiseren deze avond samen.

Wat hebben vrijzinnigen en protestanten met de Geuzen van weleer?
Meer weten?
Kom 11 mei naar de Geuzetorre – Kazernelaan 1
aanvang 20 uur

Kringviering

korte viering rond een Bijbelgedeelte met korte overdenking, gebed en een lied en de gelegenheid om te reageren.

De eerste viering (8 januari 2023) werd voorbereid door Andries Boekhout. Het is de bedoeling dat ook anderen, die dat willen doen, een volgende kringviering kunnen voorbereiden en leiden.

Een belangrijk thema voor de kringviering is:
Hoe samen kerk zijn in Oostende in de jaren 20 van de 21ste eeuw.