WereldGebedsDag 2021

vrijdag 5 maart vanaf 19:00 uur

De jaarlijkse WERELDwijde Gebedsdag gaat ook dit jaar door in Oostende en is samengesteld door christenen van verschillende geloofsgemeenschappen in onze stad, te weten de:

  • Anglicaanse kerk
  • Evangelische kerk
  • Pinkstergemeente
  • Katholieke kerk
  • Multiculturele katholieke gemeenschap
  • Orthodoxe kerk
  • Protestantse kerk

Dit jaar echter ONLINE

Hier vind je vrijdag 5 maart vanaf 19:00 uur de link naar de ONLINE-viering

Andere online-vieringen voor WereldGebedsDag in België:

  • Viering in Gent: klik hier