Synodeboodschap 18 november 2017

Zaterdag 18 november kwam de algemene synodevergadering van de Verenigde Protestantse Kerk in België samen in de Protestantse Kerk Brussel aan de Nieuwe Graanmarkt.

De voorzitter bedankte in zijn toespraak voor de aandacht die op vele plekken en op allerlei manieren is gegeven aan het hervormingsjubileum met nadruk op “bevrijd voor …”. De focus ligt op de actuele betekenis van de Reformatie waarop we fier mogen zijn.

En in dat kader richten we in de synodevergadering de blik vooruit. We proberen samen de uitdagingen onder ogen te zien. Zo is er gediscusieerd en gestemd over het statuut van de pioniers, arbeidsvoorwaarden en begeleiding van kerkelijk werkers en predikanten alsook over een bezinningsperiode in een vacaturetijd van een plaatselijke gemeente. We ondervonden het belang van het zorgvuldg naar elkaar luisteren ook over taalgrenzen heen en het blijven zoeken naar een gemeenschappelijke en éénduidige taal.

In een constructieve, kritische, aangename sfeer is er stevig van gedachten gewisseld en het werk is nog lang niet af. Toch zijn er in deze vergadering meerdere besluiten genomen waar lang en grondig voorbereidingswerk aan vooraf gegaan is.

De blik vooruit!!!

Commissie van advies

Eefje van der Linden
Petra Schipper
Georges Quenon