Pinksteren en nu … (vervolg)

Kijk en luister hier naar een gesprek tussen Dominique Ballegeer – priester die o.a. betrokken is bij de multiculturele katholieke vieringen in de Hazegraskerk en Andries Boekhout – pionier inde Protestantse kerk van Oostende