Online-viering rond verzoeknummers

een online-viering op zondag 31 januari om 14:00 u.

Een viering waarbij het gedeelte uit het Marcus-evangelie centraal staat, waar we kunnen lezen over Jezus:

‘Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.’

(Marcus 1, 22)

In deze dienst krijgt ieder die dat wil de gelegenheid om een lied, muziekeen gedicht of een korte tekst te laten horen die haar/zijn leven richting heeft gegeven of nog geeft

Je mag daarbij dan uitleggen hoe dat is voor jou. Op die manier delen we een stukje van ons persoonlijk geloof.


DJ Christof zal de opgegeven muziek laten horen en ieder krijgt de gelegenheid z’n eigen keuze toe te lichten of het door jou gekozen gedicht of de korte tekst voor te dragen.

Het is een gezamenlijke viering van katholieken en protestanten in Oostende, en iedereen is welkom om deel te nemen.

Zo kunnen we er samen iets moois van maken.

Wat we er van gemaakt hebben, kun je hier horen:

Audio online-viering van 31 januari 2021

Andries Boekhout
Voorganger Protestantse Kerk Oostende