Leeraanbod 2022-2023

De rijkdom van het christelijk geloof ontdekken?

Dat kan in Oostende!

Op weg met Mozes – oecumenische Bijbelgroep
Elke derde woensdagavond van de maand,
vanaf 21 september om 19 u. in de Hazegraskerk


Deutsch mit der Lutherbibel
(hernieuwde) kennismaking met de Duitse taal en de Lutherbijbel – online of … – moment in overleg


Kennismaking christelijk geloof met het Marcus-evangelie
online of … – moment in overleg


Interesse?
Meld je aan via voorganger@protestantsekerkoostende.be
Daar kun je ook met eventuele vragen terecht