En God zag dat het goed was!

WERELDGEBEDSDAG

Gezamenlijke viering van de Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe, Pinkster en Protestantse kerk in de Hazegraskapel op vrijdag 2 maart om 19.00 uur.

Dit jaar staat Suriname centraal. De Surinaamse zanger Johan Misiedjan en zijn echtgenote zullen een aantal nummers zingen.

WELKOM!!