Welkom!

Overdenking zondag 17 maart 2024

Overdenking bij Johannes 12, 20-33 – afgesloten met muziek

Overdenking zondag 18 februari 2024

Overdenking bij Marcus 1 (12-15)
voorafgegaan door Siyahamba / We are marching (Angel City Choral) en afgesloten met muziek

Overdenking zondag 4 februari 2024

Overdenking bij Marcus 1 – voorafgegaan door het lied Iedereen zoekt U (837 – Nederland zingt)
afgesloten met muziek: Hoop van Louis van Dijk

Overdenking oecumenische viering – bidweek voor eenheid 2024

Lied 337 Down the mountain the river flows + overdenking bij de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10)

Overdenking Nieuwjaarsviering – Epifanie 7 januari 2024

Overdenking bij Psalm 72 en Matteüs 2 – afgesloten met muziek o.a. Lied 1001 door Syb van der Ploeg

Overdenking Kerst 2023

Thema: En toch … – overdenking bij Johannes 1

Overdenking 3 december 2023 – eerste Advent

Overdenking bij Jesaja 63, 19b – 64, 8 en Marcus 13, 24-37

Overdenking 19 november 2023

Overdenking bij Matteüs 25, 1-13 – Eeuwigheidszondag
met een uitvoering van It is well with my soul door het Tabernacle Choir.

It is well with my soul – klik hieronder

Klik op afbeelding voor link naar
BBC Songs of PraiseIt is well with my soul

Overdenking 5 november 2023

Overdenking gehouden tijdens de viering van het VakantieBijbelFeest

Overdenking 15 oktober 2023

Overdenking bij Psalm 23 en Matteüs 22, 1-14 – afgesloten met muziek

Overdenking 1 oktober 2023

Overdenking bij Psalm 25 en Filippenzen 2
voorafgegaan door Lied 837 Iedereen zoekt U – gezongen door Britta Maria
en afgesloten met muziek

Overdenking 17 september 2023

Overdenking bij Matteüs 18, 21-35 gevolgd door Amazing Grace – 구씨 하모니카 Mr.Goo Monica

Overdenking 3 september 2023

Overdenking bij Psalm 105 en de brief aan de Romeinen 12, 1-8
Link naar bijpassend lied van Stef Bos – Kan het niet alleen

Overdenking 20 augustus 2023

Overdenking bij Marcus 5, 1-20 – afgesloten met muziek

Overdenking 6 augustus 2023

Overdenking bij Matteüs 14, 13-21
voorafgegaan door en afgesloten met lied 1007 Brood zal ik geven

Overdenking 16 juli 2023

Overdenking bij Matteüs 13, 1-9 en 18-23
voorafgegaan door muziek: Een zaaier ging uit om te zaaien (Lied 764 – Amerpoort)

Overdenking 2 juli 2023

Overdenking bij Matteüs 10, 34-42 – gevolgd door muziek: Jesus bleibet meine Freude

Overdenking zondag 18 juni 2023

Overdenking bij Mattëus 9, 35 – 10, 15 voorafgegaan door het
lied Hoog Catharijne van Elly & Rikkert en afgesloten met muziek

Overdenking zondag 4 juni 2023 – Trinitatis

Overdenking rond het van oorsprong Finse lied Kosketa minua, HenkiHeer, raak mij aan met uw Adem – Bijbelgedeelten uit Genesis 2 en Joël 3

Overdenking Pinksteren 2023

Overdenking bij Psalm 104 en Handelingen 2 – gehouden in Roeselare

Voor meer online vieringen en opgenomen overdenkingen klik hierKlik hier als u fragmenten uit de Matthäus-Passion wilt beluisteren
met uitleg van Henk Jan van der Meulen