Erediensten

1ste en 3de  zondag van de maand
Alle diensten en samenkomsten worden gehouden in de Kapel Hazegras
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting.

zondag 6 mei
dienst om 10:30 uur

maandag 7 mei
Bijbelgesprekskring om 19:00 uur

Pinksteren – zondag 20 mei
dienst om 10:30 uur

zondag 3 juni
dienst om 10:30 uur

maandag 4 juni
Bijbelgesprekskring om 19:00 uur