Erediensten

1ste en 3de  zondag van de maand
Alle diensten en samenkomsten worden gehouden in de Kapel Hazegras
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting.

zondag 21 januari
dienst om 10:30 uur

maandag 22 januari
Bijbelgesprekskring om 19:00 uur

dinsdag 23 januari
Oecumenische viering om 19:00 uur
St. Godelievekerk
Hoek Goedheidstraat + Overvloedstraat

zondag 4 februari
dienst om 10:30 uur

maandag 5 februari
Bijbelgesprekskring om 19:00 uur

zondag 18 februari
dienst om 10:30 uur

zondag 4 maart
dienst om 10:30 uur

zondag 18 maart
dienst om 10:30 uur

maandag 19 maart
Bijbelgesprekskring om 19:00 uur